Henkilöstövuokraus Konjunktuurin kautta

Konjunktuuri Oy on monipuolisuudessaan hyvin erityinen yritys, sillä edes asiakkaamme eivät välttämättä tiedä, mitä kaikkea palvelupalettimme sisältää. Esimerkiksi talousahallintopuolen asiakkaat eivät aina ole hoksanneet, että meiltä saa myös käännösapuja, mutta samalla yllättävän monet pitävät Konjunktuuria pelkästään käännös- ja tulkkaustoimistona. Myös henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut ovat olleet erottamaton osa Konjunktuurin toimintaa jo yrityksen alkutaipaleelta lähtien.

Henkilöstövuokrauksessa on lyhyesti sanottuna kyse siitä, että asiakasyritys antaa meille eli henkilöstöpalveluyritykselle toimeksiannon etsiä avoinna olevaan (tai tulossa olevaan) tehtävään sopiva työntekijä. Tällöin Konjunktuuri etsii ja haastattelee potentiaaliset työnhakijat ja vuokraa heistä sopivimman asiakasyritykselle. Asiakasyrityksen näkökulmasta henkilöstövuokraus on nopeaa ja helppoa, sillä sen ei tarvitse käyttää aikaa ja rahaa rekrytointiprosessiin tai kantaa työnantajan vastuuta. Työntekijän näkökulmasta kuvio on monimutkaisempi: vuokratyön kautta voi työllistyä nopeasti ja monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin, mutta työn epävarmuus ja epäsäännöllisyys eivät sovi kaikille. Vuokrausyrityksen näkökulmasta rekrytointiprosessiin tuovat haasteita erityisesti lyhyellä varoitusajalla tulevat toimeksiannot.

Henkilöstövuokraus herättää monesti suotta negatiivisia mielikuvia. Kuvitellaan esimerkiksi, että rekrytointifirman työntekijöiden asema on huonompi tai että pätkätyötä tekevä joutuu palloteltavaksi paikasta toiseen. Konjunktuuri on kuitenkin sitoutunut noudattamaan alan työehtosopimusta ja pitää vuokratyöntekijöitään erityisen suuressa arvossa. Osa työtehtävistä on toki lyhyitä ja/tai projektiluontoisia, mutta moni vuokratyöntekijöistä pysyy tehtävässään vuosia. Parhaassa tapauksessa asiakasyritys näkee vuokratyöntekijässä selvää potentiaalia ja vakinaistaa hänet omille palkkalistoilleen. Konjunktuurin historia sisältääkin satoja onnellisia loppuja työntekijän siirryttyä sen yrityksen palvelukseen, jonne hänet on vuokrattu. Näissä tapauksissa käy usein vielä niin, että Konjunktuurin kautta rekrytoitu työntekijä on jatkossa asiakkaan roolissa ja tilaa uusia vuokratyöntekijöitä. Konjunktuurin taipaleella pisin henkilöstövuokrauksen kautta tehty nousujohteinen työura kesti huimat 16 vuotta ennen kuin työntekijä lopulta ymmärrettiin ottaa asiakasyrityksen kirjoille.

Henkilöstöpalveluyrityksiä on nykyään runsaasti, ja joukosta erottuakseen Konjunktuuri on erikoistunut kansainvälisten projektien työntekijöiden, insinöörien ja muiden asiantuntijoiden rekrytointiin, sekä toimistoalojen (lähinnä taloushallinnon asiantuntijoiden) rekrytointiin. Tällä hetkellä asiakasyrityksissä työskentelee konjunktuurilaisia muun muassa projektiassistentteina, vientikoordinaattoreina, teknisinä ostajina, laivaajina, aikatauluttajina, laatuinsinööreinä, dokumentoijina ja tilausten käsittelijöinä, sekä palkanlaskijoina, osto- ja myyntireskontran hoitajina ja kirjanpitäjinä. Kysyntää on eritoten kaupallisen ja teknisen alan osaajille ja asiantuntijoille.

Tärkeintä henkilöstövuokrauksessa on luottamus kaikkien kolmen osapuolen – työntekijän, asiakasyrityksen ja henkilöstöpalveluyrityksen – välillä. Rekrytointiprosessin aikana Konjunktuurilla on vastuu siitä, millainen henkilö valitaan huolehtimaan asiakasyrityksen tehtävistä. Työn alkaessa asiakasyrityksellä on taas velvollisuus huolehtia perehdytyksestä ja toimintapuitteista. Työntekijä vastaa luonnollisesti omalla toiminnallaan siitä, että tekee työnsä hyvin ja noudattaa asiakasyrityksen ohjeita. Konjunktuurin 28 toimintavuoden aikana yritykselle on sattunut vain yksi selkeä virherekrytointi, joten onnistumisprosentti on korkealla.

Henkilöstövuokrauksen ihanuus ja kurjuus piilee loppujen lopuksi siinä, että työntarve elää jatkuvasti. Avoimia työpaikkoja ei ole välttämättä tarjolla juuri tänään, mutta emme koskaan tiedä, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Juuri siksi olisikin tärkeää, että akuutin tarpeen koittaessa Konjunktuurilla olisi jo valmiiksi hakemuksia potentiaalisilta työnhankijoilta, jotta oikea asiakasyritys ja työntekijä voidaan saattaa onnellisesti yhteen. Varmaa on se, että aina tarvitaan nohevia eri alojen osaajia – juuri niitä toimeliaita ja hyviä tyyppejä – meille niin tärkeitä immeisiä.

Kääntäminen on kielimuurien rikkomista – matkakertomus TranslatingEurope-foorumista

Vuoden 2016 lokakuussa sain kunnian osallistua Euroopan komission TranslatingEurope -foorumiin. Lähdin edustamaan ensisijaisesti opinahjoani eli Itä-Suomen yliopistoa, jonka kautta olin aikanaan haaveillut pääseväni tekemään työharjoittelua Euroopan komission käännöstoimen pääosastossa (DGT). Vuosittain järjestettävälle TranslatingEurope -foorumille kokoontuu niin opiskelijoita ja opettajia, ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, kuin tutkijoita ja EU-kääntäjiä. Kaksipäiväiselle foorumille osallistui lähes 600 alan toimijaa keskustelemaan vuoden teemasta eli käännösteknologioista ja -työvälineistä.

Alan toimijoiden mielipiteet käännösteknologioiden (etenkin konekääntämisen) hyödyistä vaihtelevat selvästi laidasta laitaan. Toiset foorumilla olleista olivat huolissaan siitä, miten käännöskoneiden kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin. Eräs yrittäjä kysyi, kaivammeko omaa hautaamme antamalla koneiden tehdä työn puolestamme. Muuan opiskelija pohti, ovatko tulevaisuuden kääntäjät vain post-editoijia tai projektikoordinaattoreita. Toisaalta foorumilla oli myös heitä, jotka puolustivat konekääntämisen vääjäämätöntä asettumista alalle. Erään tutkijan mielestä kääntäjät ovat aina olleet vastahakoisia hyväksymään uutta teknologiaa ennen kuin siitä tulee osa arkea. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin sitä, että ala on murroksessa ja sen mukana tuoma muutos on väistämätöntä.

Ensimmäisen päivän lopussa pohdimme opiskelijaedustajien kesken omaa kantaamme foorumilla käsiteltyihin aiheisiin. Oman kääntäjäsukupolveni edustajat eivät selvästi koe kehittyvää teknologiaa uhkana, vaan mahdollisuutena. Konekääntämisen tuoma automatisointi huolestuttaa kuitenkin luovien tekstien kääntäjiä, vaikka koneiden ei uskotakaan korvaavan ihmistä täysin. Koneiden tekemien käännösratkaisujen pelätään kuitenkin johtavan siihen, että ihmiskääntäjä alkaa hyväksyä kielitaidoltaan puutteellisia käännöksiä ja tuottaa siten kohdekielellä vähemmän rikkaita tekstejä.

Vierailun suurinta antia oli huomata, kuinka yhtenäinen käännösala loppujen lopuksi on eriävistä mielipiteistä huolimatta. Kääntäjiä yhdistää edelleen rakkaus kieleen ja sen moniin eri ulottuvuuksiin. Kääntäjät ja tulkit eivät onneksi näe ammattiaan vain mekaanisena suorittamisena, vaan tapana rikkoa kielimuureja. Onnekseni sain myös huomata, että aina kun olin hämilläni käsiteltävistä asioista, joku kertoi olevansa aivan yhtä pihalla. (Vaikeinta oli sisäistää tilastollisen konekääntämisen algoritmeja – humanisti kun olen.) Kaikki foorumin osallistujat, käännösalan siskot ja veljet, muistuttivat minua siitä, miksi lähdin tälle alalle ja rakastan sitä edelleen: pystyäkseni tuomaan eri kulttuurien lukijoita ja puhujia lähemmäs toisiaan.
 
Sanna Nissinen,
Konjunktuuri Oy

Konjunktuuri palvelee jo 28:tta vuotta!

Heti vuoden alkuun saavutamme käännösrintamalla odottamamme rajapyykin ottamalla vastaan 3000:nnen käännösprojektin. Myös taloushallintopuolella käy hyvä vire, mistä syystä henkilöstössämme on parhaillaan ennätysmäärä upeita työntekijöitä monelta eri alalta.

Avaamme näin uuden vuoden kunniaksi nettivisuillemme blogin, jonka aiheet käsittelevät meille läheisiä aiheita niin käännös- ja tulkkaus-, taloushallinto- kuin henkilöstövuokrauspuolelta. Onnea ja menestystä kaikille uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneillemme vuoteen 2017!