Konjunktuuri Oy, založená ve městě Varkaus v roce 1989, je finskou společností s hlavním zaměřením na překladatelské a tlumočnické služby. Naši kvalifikovaní zaměstnanci a široká síť spolupracujících partnerů znamená, že jsme schopni dodávat vysoce kvalitní překladatelské služby a pružně splnit náročné termíny.

Překlady

Snažíme se zajistit, aby obsáhlé zkušenosti a kvalifikace našich překladatelských služeb napomáhaly našim zákazníkům být úspěšnými v mezinárodním prostředí. Naše služby jsou dostupné fakticky ve všech hlavních jazycích, včetně jazyků nových členských států EU a asijských zemí.

Pro naše firemní zákazníky překládáme kompletní sortiment textů, od právních listin, exportních brožur, internetových stránek, instalačních a uživatelských pokynů, mezinárodních kontaktů až po celou projektovou dokumentaci.

Rovněž překládáme všechny druhy certifikátů a oficiálních dokumentů pro soukromé osoby.

Každý z našich překladů může být ověřen certifikovaným překladatelem v rámci služby navíc. Všichni certifikovaní překladatelé jsou vázáni smlouvou o uchování důvěrných informací.

Tlumočení

Naši profesionální tlumočníci mohou být velkou předností v situacích, kdy pro plnění daných úkolů je kapacita ústního jazykového projevu považována za nedostačující. Tlumočníci jsou rovněž užiteční v případě potřeby jazykové pomoci pro úspěšnou realizaci konference nebo jiné akce.

Naše kvalifikované tlumočníky vysíláme na různorodé akce, setkání a konference. Jsou to vyškolení odborníci pracující nezaujatě a dodržující zásadu diskrétnosti.

Editování a provádění korektur

V případě potřeby jsou našim zákazníkům k dispozici i efektivní služby jazykové korektury. Jazykové chyby v komunikačních a marketinkových materiálech brzdí porozumění a mohou vést k nedorozuměním. Rovněž ponechávají čtenáře s malým celkovým dojmem o dané společnosti. Plynulý, správně zaměřený text zkvalitňuje působivost sdělení, a proto si zaslouží zvláštní pozornost.


Kontaktní údaje
Konjunktuuri Oy
Poštovní adresa:
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Finsko
tel. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi