Konjunktuuri Oy er en finsk virksomhed, som har leveret oversættelsesservice siden 1989. Vi har et fagkyndigt personale og et stort netværk af samarbejdspartnere. Til hver enkelt opgave benytter vi de mest kvalificerede personer for at opnå de bedste resultater så fleksibelt som muligt.

Oversættelse

Vores oversættere har erfaring og sagkundskab, som gør det lettere for vores kunder at fungere fremgangsrigt i et internationalt miljø. Vi oversætter til og fra de fleste almindelige sprog, orientalske sprog og de nye EU-sprog.

For vores erhvervskunder oversætter vi mange slags dokumenter: juridiske dokumenter, brochurer, pjecer, websider, brugsanvisninger og tekniske tekster, international korrespondance samt dokumentation af hele projekter.

For privatkunder oversætter vi forskellige beviser, certifikater og officielle dokumenter.

Vi kan også levere en oversættelse autoriseret, dvs. bekræftet af en autoriseret translatør, som har tavshedspligt.

Tolkning

Vores fagkyndige tolke står til tjeneste, når man ikke selv behersker et vist sprog godt nok eller man mangler en tolk f.eks. til en konference.

Vi kan skaffe kompetente tolke til forskellige arrangementer, begivenheder og konferencer. Vores tolke er uddannede fagfolk, som har tavshedspligt og forholder sig upartisk.

Revision og korrekturlæsning

Vi står også til tjeneste med tekstrevision og korrekturlæsning. For at kommunikere effektivt er det jo vigtigt at sørge for, at alle tekster er autentiske og flydende. Sprogfejl i informations- og marketingmaterialer gør det svært at forstå teksten, kan give anledning til misforståelser og giver læseren et dårligt indtryk af virksomheden.


Kontakt
Konjunktuuri Oy
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Finland
tlf. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi