Konjunktuuri Oy on Soome firma, mis loodi 1989. aastal Varkauses ning pakub peamiselt kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid. Meie professionaalidest töötajad koos laialdase koostööpartnerite võrgustikuga suudavad pakkuda kõrge kvaliteediga tõlketeenuseid koos täpse tähtaegadest kinnipidamise ning paindlikkusega.

Kirjalik tõlge

Eesmärgiks on laialdaste kogemuste ja igakülgsete eriteadmiste abil tagada tõlketeenuste selline tase, mis võimaldab meie klientidel rahvusvahelises keskkonnas edu saavutada. Pakume oma teenuseid praktiliselt kõikides suuremates keeltes, sh ka uute EL liikmesriikide ja Aasia riikide keeltes.

Ettevõtetest klientidele tõlgime väga erinevaid tekste alates juriidilistest dokumentidest, ekspordi brošüüridest, veebilehtedest, paigaldus ning kasutusjuhistest ja rahvusvahelisest kirjavahetusest kuni projektide täisdokumentatsiooni pakettideni.

Eraisikutest klientidele tõlgime ka igasuguseid kirjalikke tõendeid ja ametlikke dokumente.

Kõikide oma kirjalike tõlgete puhul võime välja anda lisateenusena sertifitseeritud tõlgi poolse kinnituskoopia. Kõik meie sertifitseeritud tõlgid peavad kinni ametisaladuse mitteavaldamise kohustusest.

Suuline tõlge

Meie professionaalsed suulised tõlgid on väga kasulikud sellistes olukordades, kus kliendi suulise võõrkeele oskus võib tööülesande lahendamiseks olla ebapiisav. Suulised tõlgid võivad samuti osutuda väga kasulikeks siis, kui konverentsi või ürituse edukaks läbi viimiseks on vaja keelelist abi.

Pakume oma kompetentseid suulisi tõlke väga erinevate ürituste, kohtumiste ning konverentside läbi viimiseks. Tegemist on väljaõppinud professionaalidega, kes tegutsevad erapooletult ja peavad kinni konfidentsiaalsuse põhimõttest.

Tõlgete toimetamine ja korrektuur

Vajadusel pakume oma klientidele ja tõhusat keelelise kontrolli teenust. Keelelised vead suhtluses ja müügiga seotud materjalide puhul võivad takistada väljendatu õiget mõistmist ja põhjustada arusaamatusi. Need võivad samuti jätta ettevõttest halva üldmulje ka isikutele, kelle jaoks materjal on mõeldud. Sorav ning selge väljendusega tekst aitab mõtet tõhusamalt kohale viia ja omab seetõttu erilist tähelepanu.


Kontaktteave
Konjunktuuri Oy
Aadress:
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Finland
tel. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi