Η φιλανδική εταιρεία Konjunktuuri Oy, με έδρα το Varkaus από το 1989, επικεντρώνεται στις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Οι επαγγελματίες μας και το ευρύ δίκτυο συνεργατών μάς μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε παράλληλα με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετάφρασης, ευελιξία εκπλήρωσης της παράδοσης των μεταφράσεων σε ακριβείς ημερομηνίες.

Μετάφραση

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της επιτυχίας των πελατών μας σε παγκόσμιο επίπεδο σας μέσω της εμπειρίας μας στην κατανόηση και στην εξειδίκευση στις υπηρεσίες μετάφρασης. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται σχεδόν σε όλες τις κύριες γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των νέων κρατών μελών της Ε.Ε. και των ασιατικών χωρών.

Για τους εταιρικούς πελάτες μας αναλαμβάνουμε μια ευρεία γκάμα κειμένων, από νομικά κείμενα, εγχειρίδια σχετικά με εξαγωγές, ιστοσελίδες, οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, διεθνείς επικοινωνίες μέχρι και πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης.
Επίσης για τους ιδιώτες πελάτες μας μεταφράζουμε όλα τα είδη πιστοποιητικών και επίσημων εγγράφων.

Ως πρόσθετη υπηρεσία, κάθε μετάφραση μας μπορεί να επικυρωθεί από έναν πιστοποιημένο μεταφραστή. Όλοι οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μας δεσμεύονται με μια συμφωνία μη κοινολόγησης.

Διερμηνεία

Οι επαγγελματίες διερμηνείς μας μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμοι σε καταστάσεις όπου η γλωσσική προφορική δυνατότητα κρίνεται ανεπαρκής. Οι διερμηνείς μας είναι επίσης χρήσιμοι όταν απαιτείται γλωσσική υποστήριξη για την επιτυχή έκβαση ενός συνεδρίου ή μιας διοργάνωσης.

Η διάθεση των ικανών διερμηνέων μας γίνεται για μια ποικιλία διοργανώσεων, συναντήσεων και συνεδρίων. Πρόκειται για εκπαιδευμένους επαγγελματίες που εργάζονται αμερόληπτα και με εχεμύθεια.

Επιμέλεια και επίβλεψη κειμένου

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας με τις ίδιες αποτελεσματικές υπηρεσίες γλωσσικής επιμέλειας. Τα γλωσσικά λάθη στις επικοινωνίες και στα προϊόντα μάρκετινγκ αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα κατανόησης και μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις. Επίσης αφήνουν γενικά τον αναγνώστη με μια κακή εικόνα της εταιρείας. Τα κείμενα που παρέχουν ροή και ακρίβεια στην ανάγνωση αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του μηνύματος και για αυτό το λόγο χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.


Πληροφορίες επικοινωνίας
Konjunktuuri Oy
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Φιλανδία (Finland)

Τηλ. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi