Kielipalvelut


Käännös- ja kielenhuoltopalvelumme auttavat asiakkaitamme vastaamaan kansainvälistymisen haasteisiin.

Käännökset

Meiltä saat käännökset mm. seuraaville kielille: albania, arabia, bosnia, burma, dari, englanti, espanja, farsi, flaami, hollanti, italia, japani, kiina, karen, karenni, kiina, kreikka, kurdi, latvia, liettua, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, somali, suomi, tanska, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, vietnam, venäjä, viro.

Esimerkkitekstejä

Käännöstöiden pituus vaihtelee yhdestä sanasta kokonaisiin mapillisiin tekstiä.

 • laillisesti vahvistetut käännökset
  • esim. viranomaiskäyttöön tarkoitetut asiakirjat, todistukset
 • tekniset tekstit
  • esim. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
 • asiakirjat ja sopimukset
  • esim. kauppakirjat, työsopimukset
 • markkinointimateriaali
  • esim. esitteet, www-sivut
 • kirjeet
  • esim. kansainväliset sähköpostit

Käännämme todistukset ja muut viralliset asiakirjat aina salassapitovelvoitteita noudattaen. Olemme kääntäneet mm. vihki- ja syntymätodistuksia, koulu- ja opiskelutodistuksia, ajokortteja, henkilöllisyystodistuksia ja hakemuksia. Tarvittaessa asiakirjat kääntää auktorisoitu kääntäjä (ent. valantehnyt/virallinen kääntäjä), jolla on oikeus leimata käännös laillisesti vahvistetuksi käännökseksi.

KIELENHUOLTO

Meiltä saat tarvittaessa myös kielenhuoltoapua. Kielenhuollon ja oikoluvun suorittaa aina syntyperäinen kohdekielen puhuja.

Kieliopillisesti moitteeton teksti parantaa yrityksesi viestinnän tehokkuutta, joten siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi tiedotus- tai markkinointimateriaaleissa olevat kielivirheet vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä, saattavat aiheuttaa jopa väärinkäsityksiä ja antavat lukijalle huonon mielikuvan yrityksestä. Korjaamme tekstistä oikeinkirjoituksen, yhdyssanat ja välimerkit, sekä lauseopilliset seikat.