Kielipalvelut


Käännös-, kielenhuolto- ja tulkkauspalvelumme auttavat asiakkaitamme vastaamaan kansainvälistymisen haasteisiin.

Käännökset

Meiltä saat käännökset mm. seuraaville kielille: albania, arabia, bosnia, burma, dari, englanti, espanja, farsi, flaami, hollanti, italia, japani, kiina, karen, karenni, kiina, kreikka, kurdi, latvia, liettua, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, somali, suomi, tanska, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, vietnam, venäjä, viro.

Esimerkkitekstejä

Käännöstöiden pituus vaihtelee yhdestä sanasta kokonaisiin mapillisiin tekstiä.

 • laillisesti vahvistetut käännökset
  • esim. viranomaiskäyttöön tarkoitetut asiakirjat, todistukset
 • tekniset tekstit
  • esim. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
 • asiakirjat ja sopimukset
  • esim. kauppakirjat, työsopimukset
 • markkinointimateriaali
  • esim. esitteet, www-sivut
 • kirjeet
  • esim. kansainväliset sähköpostit

Käännämme todistukset ja muut viralliset asiakirjat aina salassapitovelvoitteita noudattaen. Olemme kääntäneet mm. vihki- ja syntymätodistuksia, koulu- ja opiskelutodistuksia, ajokortteja, henkilöllisyystodistuksia ja hakemuksia. Tarvittaessa asiakirjat kääntää auktorisoitu kääntäjä (ent. valantehnyt/virallinen kääntäjä), jolla on oikeus leimata käännös laillisesti vahvistetuksi käännökseksi.

KIELENHUOLTO

Meiltä saat tarvittaessa myös kielenhuoltoapua. Kielenhuollon ja oikoluvun suorittaa aina syntyperäinen kohdekielen puhuja.

Kieliopillisesti moitteeton teksti parantaa yrityksesi viestinnän tehokkuutta, joten siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi tiedotus- tai markkinointimateriaaleissa olevat kielivirheet vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä, saattavat aiheuttaa jopa väärinkäsityksiä ja antavat lukijalle huonon mielikuvan yrityksestä. Korjaamme tekstistä oikeinkirjoituksen, yhdyssanat ja välimerkit, sekä lauseopilliset seikat.

Tulkkaukset

Toimitamme asiantuntevat tulkit erilaisiin tapahtumiin, neuvotteluihin ja konferensseihin. Tulkkimme ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka toimivat puolueettomasti ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Ammattitaitoisen tulkin avulla varmistat, että tieto välittyy täsmällisesti ja että puhujat välttyvät väärinkäsityksiltä. Itsensä ilmaiseminen omalla äidinkielellä on miellyttävämpää ja mikä tärkeintä, voit itse keskittyä pääasiaan.

KONSEKUTIIVITULKKAUKSET 

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa asiakas puhuu lyhyesti jäsennellen ja tulkki tulkkaa heti puheen perään. Tulkki käyttää hyväkseen mahdollisia muistiinpanojaan ja etukäteen saamiaan tietoja. Peräkkäistulkkaus ei vaadi erityislaitteistoa ja se on paras ratkaisu kahdenkeskiseen keskusteluun ja pienryhmille, esim. yritysvierailuille, neuvotteluille ja esittelytilanteille, sekä oikeuslaitosten käsittelyihin.

SIMULTAANITULKKAUKSET

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus on järkevin ratkaisu seminaareihin, konferensseihin ja kokouksiin, joissa on suuri kuulijakunta ja mahdollisesti osanottajia useasta eri maasta. Osanottajat kuuntelevat tulkkausta kuulokkeistaan samanaikaisesti, kun esiintyjä puhuu. Simultaanitulkkaukseen tarvitaan erityistä tulkkauslaitteistoa, joka on tilattava erikseen. Monikieliset tulkkitiimimme toimivat niin Suomessa kuin ulkomaillakin järjestettävissä konferensseissa.

KUISKAUSTULKKAUS

Kuiskaustulkkausta käytetään silloin kun tulkkausta tarvitsevia on yhdestä kahteen henkilöä. Tulkkaus tapahtuu kuiskaamalla, jotta muut samassa tilassa olevat kuulijat eivät häiriinny.

ASIOIMISTULKKAUS

Konjunktuuri tarjoaa tulkkausapua myös kaikkeen asioimiseen (esim. sosiaalitoimisto, terveyskeskus, päiväkoti, koulu, työvoimatoimisto jne.) Yleensä tulkkaus tapahtuu paikan päällä, mutta myös etätulkkaus onnistuu esimerkiksi puhelimen tai videoyhteyksien välityksellä.

OIKEUSTULKKAUS

Oikeustulkkauksella tarkoitetaan oikeudelliseen menettelyyn liittyvien puheenvuorojen tulkkausta. Tulkattavina osapuolina voivat olla esimerkiksi poliisiviranomainen, tuomioistuimen edustajat tai asianomistajana oleva yksityishenkilö. Konjunktuurin verkostoon lukeutuu monta koulutettua ja/tai pitkän kokemuksen kautta pätevöitynyttä oikeustulkkia. Oikeustulkit noudattavat tulkin eettisiä periaatteita ja oikeustulkin ammattisäännöstöä.