1989. gadā Varkausā nodibinātais Konjunktuuri Oy ir somu uzņēmums, kura galvenais darbības virziens ir mutvārdu un rakstveida tulkošanas pakalpojumi. Mūsu profesionālā komanda un plašais sadarbības partneru tīkls ļauj mums sniegt augstas kvalitātes tulkošanas pakalpojumus, ievērojot prasīgus darba izpildes termiņus.

Rakstveida tulkojumi

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu vispusīgā pieredze un kompetence tulkošanas pakalpojumu jomā palīdzētu mūsu klientiem veiksmīgi darboties starptautiskajā vidē. Mūsu pakalpojumi ir pieejami praktiski visās izplatītākajās valodās, ieskaitot Eiropas Savienības jauno dalībvalstu un Āzijas valstu valodas.

Saviem korporatīvajiem klientiem mēs veicam dažādu tekstu tulkojumus, sākot ar juridiskajiem dokumentiem, eksporta brošūrām, tīmekļa vietnēm, uzstādīšanas un lietotāju instrukcijām, starptautisko komunikāciju un beidzot ar pilnu projekta dokumentāciju.

Turklāt mēs veicam dažāda veida apliecību un oficiālo dokumentu tulkojumus mūsu privātajiem klientiem.
Kā papildu pakalpojumu piedāvājam zvērināta tulka apliecinājumu visiem mūsu veiktajiem tulkojumiem. Ar visiem zvērinātajiem tulkiem ir noslēgti konfidencialitātes līgumi.

Mutvārdu tulkojumi

Mūsu profesionālie tulki var būt neatsverams ieguvums situācijās, kad darba uzdevuma izpildei trūkst nepieciešamo mutvārdu valodu zināšanu. Turklāt tulku pakalpojumi var sekmēt daudzvalodu konferenču vai pasākumu, kuros ir nepieciešama tulkošana, raitu norisi.

Mūsu pieredzējušie tulki veic dažādu pasākumu, sanāksmju un konferenču mutvārdu tulkošanu. Viņi ir izglītoti profesionāļi, kas strādā objektīvi, stingri ievērojot konfidencialitātes principu.

Rediģēšana un korektūra

Vajadzības gadījumā mūsu klienti var saņemt arī kvalitatīvu valodas pārbaudes pakalpojumu. Valodas kļūdas komunikācijas un mārketinga materiālos apgrūtina teksta satura izpratni un var radīt pārpratumus. Turklāt šīs kļūdas var lasītājam radīt sliktu vispārējo iespaidu par uzņēmumu. Tekstam ir jāvelta īpaša uzmanība, jo teksts, kas ir uzrakstīts plūstošā valodā un ņemot vērā tā mērķauditoriju, uzlabo satura vēstījuma izpratni.


Kontaktinformācija:
Konjunktuuri Oy
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Somija

Tālr.: +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi