Konjunktuuri Oy är ett finskt företag som sedan 1989 har utfört tjänster inom tolkning och översättning. Vi har en yrkeskunnig personal och ett omfattande nätverk av samarbetspartners. För varje uppgift anlitar vi de mest kvalificerade personerna för att åstadkomma så goda resultat som möjligt.

Översättning

Våra översättares gedigna erfarenhet och yrkeskunnighet gör det lättare för våra kunder att fungera framgångsrikt i en internationell miljö. Vi översätter till och från nästan alla vanliga språk, orientaliska språk och de nya EU-språken.

För våra företagskunder översätter vi många typer av dokument: juridiska handlingar, broschyrer, webbsidor, bruksanvisningar och tekniska texter, internationell korrespondens samt dokumentering av hela projekt.

För våra privata kunder översätter vi olika intyg och officiella dokument.

Vid behov kan en översättning fås auktoriserad, dvs. bekräftad av en auktoriserad translator som har tystnadsplikt.

Tolkning

Våra yrkeskunniga tolkar står till tjänst när man själv inte kan kommunicera tillräckligt bra på ett visst språk eller man behöver en tolk t.ex. för en konferens.

Vi kan skaffa kompetenta tolkar till olika evenemang och konferenser. Våra tolkar är utbildade yrkesfolk som har tystnadsplikt och förhåller sig opartiskt.

Språkgranskning och korrekturläsning

Vi står också till tjänst med språkgranskning. För att kommunicera effektivt lönar det sig ju att se till att alla texter är autentiska och flytande. Språkfel i informations- och marknadsföringsmaterial gör det svårt att förstå texten, kan leda till missförstånd och ger läsaren ett dåligt intryck av företaget.


Kontakt

Konjunktuuri Oy
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Finland
tfn. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi