Založená vo Varkaus v roku 1989, Konjunktuuri Oy je fínska spoločnosť, ktorej činnosť sa zameriava na prekladateľské a tlmočnícke služby. Naši odborní pracovníci a zahraničná sieť spolupracujúcich partnerov znamená, že sme schopní poskytnúť prekladateľské služby vysokej kvality a flexibilne, aby sme vyhoveli presným požadovaným dodacím termínom.

Preklady

Máme za cieľ zabezpečiť, aby všestranné skúsenosti a odborné znalosti našich prekladateľských služieb pomohli našim zákazníkom byť úspešnými v medzinárodnom prostredí. Naše služby sú v skutočnosti dostupné vo všetkých hlavných jazykoch, vrátane jazykov nových Členských Krajín EU a Ázijských krajín.

Prekladám celý rozsah textov pre našich firemných zákazníkov, počnúc právnymi dokumentmi, vývoznými brožúrami, webovými stránkami, návodmi na montáž a užívateľskými príručkami, cez medzinárodné komunikácie až po kompletné projektové dokumentácie.

Prekladáme aj všetky druhy osvedčení a oficiálnych dokumentov pre súkromných zákazníkov.

Každý z našich prekladov môže byť overený úradným prekladateľom v rámci dodatočnej služby. Všetci úradní prekladatelia sú viazaní dohodou o zachovaní mlčanlivosti.

Tlmočenie

Naši odborní tlmočníci môžu byť veľkým prínosom v situáciách, keď sú dostupné ústne jazykové schopnosti na príslušný odbor považované za nedostatočné. Tlmočníci sú výhodou aj vtedy, keď je jazyková výpomoc vyžadovaná kvôli úspešnej implementácii na konferencii alebo pri inej udalosti.

Našich kompetentných tlmočníkov vysielame na množstvo rôznych udalostí, rokovaní a konferencií. Sú odborne vyškolení, reagujú bez predpojatosti a hlásia sa k zásadám zachovania mlčanlivosti.

Redakcia a vykonávanie korektúry

Ak je to potrebné, poskytujeme našim zákazníkom aj účinné služby jazykovej kontroly. Jazykové omyly v komunikačných a marketingových materiáloch bránia zrozumiteľnosti a mohli by viesť k nedorozumeniam. U čitateľa môžu vyvolať aj nesprávny celkový dojem o spoločnosti. Plynulý, cielený text zlepšuje účinnosť správy a preto je potrebné venovať mu zaslúženú pozornosť.


Kontaktné údaje
Konjunktuuri Oy
Adresa:
Wredenkatu 2
78250 Varkaus, Fínsko
tel. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi