สร้างขึ้นในเมืองวารกาอุส (Varkaus) ในปี ค.ศ. 1989 บริษัทกอนจุนค์ตูริ (Konjunktuuri Oy) เป็นบริษัทสัญชาติฟินนิชซึ่งมุ่งเน้นให้บริการด้านการแปลและล่าม พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราและเครือข่ายอันกว้างขวางของหุ้นส่วนทำให้เราสามารถให้บริการด้านการแปลที่มีคุณภาพสูงได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

การแปล

เรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์มากมายและความเชี่ยวชาญในบริการด้านการแปลของเราช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในระดับสากล เราให้บริการสำหรับภาษาหลักทุกภาษา รวมถึงประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่ในสหภาพยุโรปและประเทศในทวีปเอเชีย

เราแปลข้อความทุกประเภทให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กร ตั้งแต่เอกสารทางกฎหมาย แผ่นพับสำหรับการส่งออก หน้าเว็บ คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน การสื่อสารระดับสากล จนถึงเอกสารโครงการ

นอกจากนี้ เรายังแปลใบรับรองและเอกสารราชการทุกประเภทให้สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคล

มีบริการเสริมเพื่อรับรองงานแปลแต่ละชิ้นของเราโดยนักแปลผู้ได้รับอนุญาต นักแปลผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมดมีข้อผูกพันด้วยสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล

ล่าม

จำเป็นต้องมีล่ามผู้เชี่ยวชาญของเราในสถานการณ์ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษานั้นไม่ดีพอ ล่ามยังมีประโยชน์เมื่อต้องการผู้ช่วยด้านภาษาในการประชุมหรืองานเพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

เราจัดส่งล่ามผู้มีความสามารถไปร่วมในงาน การประชุม และการสัมมนาต่างๆ ซึ่งผ่านการฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักการรักษาความลับ

การแก้ไขและการพิสูจน์อักษร

เรายังให้บริการการตรวจสอบภาษาที่มีประสิทธิภาพเมื่อลูกค้าต้องการ การสื่อสารและสื่อทางการตลาดด้วยภาษาที่มีข้อผิดพลาดทำให้ขาดความเข้าใจและอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด อีกทั้งยังทำให้ผู้อ่านเกิดการไม่ประทับใจในบริษัท ข้อความที่ต้องการสื่อที่ลื่นไหลช่วยให้ข้อความนั้นมีประสิทธิผลดีขึ้นและเป็นที่สนใจเป็นพิเศษ


ข้อมูลสำหรับติดต่อ
บริษัท กอนจุนก์ตูริ (Konjunktuuri Oy)
ที่อยู่:
เวรเดนกาตุ 2 (Wredenkatu 2)
78250 วารกาอุส (78250 Varkaus), ฟินแลนด์ (Finland)
โทร. +358 207 290 760
toimisto@konjunktuuri.fi
www.konjunktuuri.fi