Toimitamme asiantuntevat tulkit erilaisiin tapahtumiin, neuvotteluihin ja konferensseihin. Tulkkimme ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka toimivat puolueettomasti ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ammattitaitoisen tulkin avulla varmistat, että tieto välittyy täsmällisesti ja että puhujat välttyvät väärinkäsityksiltä. Itsensä ilmaiseminen omalla äidinkielellä on miellyttävämpää ja mikä tärkeintä, voit itse keskittyä pääasiaan.

  • simultaanitulkkaus
  • konsekutiivitulkkaus
  • kuiskaustulkkaus
  • asioimistulkkaus    

Simultaanitulkkaukset

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus on järkevin ratkaisu seminaareihin, konferensseihin ja kokouksiin, joissa on suuri kuulijakunta ja mahdollisesti osanottajia useasta eri maasta. Osanottajat kuuntelevat tulkkausta kuulokkeistaan samanaikaisesti, kun esiintyjä puhuu. Simultaanitulkkaukseen tarvitaan erityistä tulkkauslaitteistoa, joka on tilattava erikseen. Monikieliset tulkkitiimimme toimivat niin Suomessa kuin ulkomaillakin järjestettävissä konferensseissa.

Konsekutiivitulkkaukset

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa asiakas puhuu lyhyesti jäsennellen ja tulkki tulkkaa heti puheen perään. Tulkki käyttää hyväkseen mahdollisia muistiinpanojaan ja etukäteen saamiaan tietoja. Peräkkäistulkkaus ei vaadi erityislaitteistoa ja se on paras ratkaisu kahdenkeskiseen keskusteluun ja pienryhmille, esim. yritysvierailuille, neuvotteluille ja esittelytilanteille, sekä oikeuslaitosten käsittelyihin.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkausta käytetään silloin kun tulkkausta tarvitsevia on yhdestä kahteen henkilöä. Tulkkaus tapahtuu kuiskaamalla, jotta muut samassa tilassa olevat kuulijat eivät häiriinny.

Asioimistulkkaus

Konjunktuuri tarjoaa tulkkausapua myös kaikkeen asioimiseen (esim. sosiaalitoimisto, terveyskeskus, päiväkoti, koulu, työvoimatoimisto jne.) Yleensä tulkkaus tapahtuu paikan päällä, mutta myös etätulkkaus onnistuu esimerkiksi puhelimen tai videoyhteyksien välityksellä.