Laillisesti pätevät käännökset Konjunktuurista kesälläkin

Konjunktuurin käännöspalvelut eivät lomaile kesähelteilläkään, vaan osaava ja avulias projektitiimimme pitää asiakkaista huolta läpi kesän. Heinäkuun aikana moni yritysasiakas lomailee, mutta saimme käännöstöihin liittyviä yhteydenottoja sen sijaan erityisen paljon yksityishenkilöiltä. Esimerkiksi koulutodistusten käännöstöille on ollut selvästi tarvetta, sillä moni on hakenut kesän aikana opiskelemaan ulkomaille. Kauttamme käännätettiin myös liuta erilaisia viranomaisten vaatimia dokumentteja, joita voivat olla mm. vihki-, isyys-, ja eläketodistus, sukuselvitys, avioehtosopimus, työtodistus ja palkkakuitit, passi, ajokortti, testamentti ja niin edelleen. Tällaisia dokumentteja ei voikaan kääntää kuka vain, vaan viranomainen vaatii yleensä auktorisoidun kääntäjän laatiman käännöksen.

Mikä on laillisesti pätevä käännös?

Auktorisoidun kääntäjän laatima (eli laillisesti vahvistettu) käännös tarkoittaa sitä, että käännösdokumentti on laillisesti yhtä pätevä kuin alkukielinen asiakirja. (Usein puhutaan myös virallisesta tai auktorisoidusta käännöstyöstä.) Sen käännösprosessi eroaa merkittävästi ”tavallisesta” kääntämisestä ja siksi on otettava muutama erityinen seikka huomioon:

 • Laillisesti pätevä käännös tulee tehdä alkuperäisen dokumentin perusteella.
  • Pyydämme asiakkaita toimittamaan lähtötekstin meille nähtäväksi joko postitse tai paikan päälle toimistollemme. Jos tämä ei ole mahdollista, käännöksen nimeämisosaan merkitään, että käännös on tehty skannatun kopion perusteella.
 • Auktorisoitu kääntäjä liittää laillisesti pätevään käännökseen erottamattomasti myös sitä koskevan lähdeasiakirjan.
  • Käännökseen liitettävä lähdeasiakirja voi olla joko alkuperäinen dokumentti tai siitä skannattu kopio.
  • Skannatun kopion tulee olla siisti ja painokelpoinen. Puhelimella otettu kuva lähdeasiakirjasta ei ole yleensä tarpeeksi hyvälaatuinen tähän tarkoitukseen.
 • Vain paperinen versio käännöksestä on laillisesti pätevä.
  • Käännöksestä voidaan toimittaa myös skannattu kappale sähköisesti (esimerkiksi ulkomaisille oppilaitoksille juuri sähköinen versio on yleensä tarpeellinen), mutta käännöksestä toimitetaan aina myös paperinen kappale.

Mitä tehdä, jos käännös tarvitsee auktorisoidun kääntäjän vahvistuksen?

Jos asiakirjasi tarvitsevat auktorisoidun kääntäjän laatiman käännöksen, tarvitsemme ainakin seuraavat ennakkotiedot:

 • Ovatko dokumentit sähköisessä muodossa ja voisitko lähettää ne meille arvioitavaksi?
  • Annamme käännöstyöstä mielellämme tarjouksen ja aikatauluarvion, sillä käännösprosessi on hitaampaa ja monimutkaisempaa kuin ”normaali” käännöstyö.
  • Sähköisen version voi toimittaa meille tietoturvallisesti turvapostina arvioitavaksi.
  • HUOM! Sähköisen version on oltava hyvälaatuinen skannaus!
 • Pystytkö toimittamaan lähdeasiakirjaa meille nähtäväksi?
 • Mikä on käännöksen käyttötarkoitus ja toivottu aikataulu?
 • Mikäli lähtöteksti on esim. venäjäksi/ukrainaksi tms. kyrillisin kirjaimin kirjoitettu, kääntäjä tarvitsee tiedoksi myös nimien kirjoitusasun latinalaisin kirjaimin.
  • Tämä siksi, että nimien translitteroinneissa on usein eroa (esim. vaihtoehtoiset nimien kirjoitusasut Sergei, Sergey, Serguei, Serguey…)

Yhteydenoton jälkeen neuvomme ja ohjeistamme mielellämme lisää.

Lisää tietoa auktorisoidusta kääntämisestä löytyy mm. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilta.