Lyhyistä projekteista pitkiin back office -töihin

Konjunktuuri on alun alkaen syntynyt palvelemaan paikallisten yritysten ja asiakkaiden tarpeita. Tiimistämme löytyy näppäriä tekijöitä hyvin erilaisiin tehtäviin – lyhyistä projekteista pidempiaikaisiin back office -hommiin. Projektit eivät rajoitu ainoastaan kolmeen päätoimialaamme (kielipalvelut, taloushallintopalvelut ja henkilöstövuokraus), mutta tehtävien monipuolisuuden vuoksi niitä on hankala tiivistää lyhyesti ja ytimekkäästi. Käymmekin nyt havainnollistavien esimerkkien avulla läpi, millaisia tenkkapoo-tilanteita asiakkaillamme on ollut ja kuinka Konjunktuuri on pystynyt heitä auttamaan.

1.       Case Excel-näpyttely

 • Asiakkaallamme oli monen vuoden ajalta PDF-materiaaleja, joiden tiedot tarvittiin käsiteltävässä muodossa. Asiakkaan ei ollut aikataulullisesti mahdollista käyttää tietojen kaivamiseen aikaa, joten poimimme ja siirsimme datan PDF-tiedostoista Excel-taulukoihin hänen puolestaan.
  >> Projekti suoritettiin urakkatyönä alusta loppuun ja asiakkaan oli sen jälkeen helppo jatkaa omia toimintojaan valmiiksi koostettujen tietojen pohjalta.

2.       Case Ostoprosessin numeronikkarit

 • Asiakkaamme kaipasi loma-aikojen tuurausapua yrityksen ostoprosessin rutiinitoimenpiteisiin. Tehtävä vaati numerotarkkuutta ja englannin kielen taitoa.
  >> Projektitiimimme opetteli käyttämään asiakkaan järjestelmää ja ylläpitää taitoja edelleen tasaisin väliajoin. Asiakas voi näin luottaa siihen, etteivät työt seisahdu loma- tai ruuhkahuippujen aikanakaan. Case jatkuu edelleen.

3.       Case Ostolaskujen käsittely ja myyntilaskutus

 • Moni asiakasyrityksemme on kaivannut apua saapuvien ostolaskujen käsittelyssä. Tarkastamme laskujen oikeellisuuden ja huolehdimme, että ostolaskut menevät suoraan oikeille kustannuspaikoilleen. Laskut yksilöidään yrityksen sisäisten toimintojen mukaisesti (esim. projekteittain tai yleiskuluiksi).
  >> Kun ostolaskujen käsittely etenee sujuvasti, asiakkaalla jää aikaa muihin yrityksen toimintoihin.
 • Pitkän linjan elinkeinonharjoittaja halusi jonkun muun hoitavan asiakkaidensa laskutuksen, mutta ei tarvinnut kokonaisvaltaista taloushallintopalvelua.
  >> Tiimistämme löytyy räätälöidysti apua taloushallinnon eri osa-alueisiin, myös tällaisiin pienempiin tarpeisiin. Yhteistyö yrittäjän kanssa jatkuu edelleen.

4.       Case Työaikakirjausten korjaukset

 • Asiakkaamme halusi ulkoistaa työaikaseurantajärjestelmän kirjausten korjaustyöt. Tehtävän siirtämisellä haluttiin keventää aiemman vastuuhenkilön työtaakkaa ja vapauttaa hänen työaikaansa muihin tehtäviin.
  >> Tiimimme opetteli käyttämään työaikaseurantajärjestelmää asiakkaan ohjeistuksella ja kirjausten korjaukset keskitettiin tietyille arkipäiville. Tehtävää jatketaan edelleen.

5.       Case Markkinointimateriaalien suunnittelu

 • Eräälle asiakkaallemme oli tulossa yritysvierailijoita ja hän tarvitsi käyttöönsä selkeät ja tyylikkäät esitysmateriaalit.
  >> Tiimimme kokosi olemassa olevista tiedoista PowerPoint-esityksen asiakkaan käyttöön. Tehtävä vaati tiedonhakua, sisällöntuotantoa ja kuvankäsittelytaitoja.
 • Toinen asiakkaamme tarvitsi markkinointikirjepohjan, jota hän voisi hyödyntää uusien ja jo olemassa olevien asiakkaidensa kontaktointiin.
  >> Suunnittelimme tekstisisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja käänsimme sen englanniksi ja venäjäksi. Toteutimme myös markkinointikirjeen ulkoasun suunnittelun.

6.       Case Työilmoitusten syöttö

 • Asiakkaamme tarvitsi apua työilmoitusten käsittelyssä.
  >> Skannasimme asiakkaan työntekijän toimittamat lippulappuset ja syötimme ne työilmoitusjärjestelmään, jotta asiakas pääsi itse laskuttamaan loppuasiakasta. Lisäksi teimme asiakkaalle laajasti myös muita avustavia back office -tehtäviä, kuten puhelinvaihteen hoitoa ja postituspalvelua.

7.       Case Matkajärjestelyt

 • Muutama asiakkaamme on kaivannut käytännön apua matkajärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  >> Olemme pystyneet avustamaan heitä matkasuunnitelman laatimisessa ja tehneet siihen liittyviä hankintoja niiltä osin, mihin yrityksen ulkopuolisen avustajan oikeudet riittävät.

8.       Case Vientiasiakirja-avustus

 • Asiakkaamme halusi, että joku laatii heille ulkomaankaupan vientiasiakirjoja.
  >> Olemme kirjoittaneet puhtaaksi vientiin liittyviä lähetysasiakirjoja, kuten pakkalistoja ja proformia.

9.       Case Karanteenijelppi

 • Korona-ajan karanteeni iski asiakasyritykseemme täysin odottamatta, eivätkä työntekijät päässeet tekemään yrityksen välttämättömimpiä toimenpiteitä työpaikalleen kahteen viikkoon.
  >> Pystyimme toimimaan asiakkaalle hätäapuna siten, etteivät päivittäiset juoksevat asiat jääneet hoitamatta.