Saavutettavuus globalisoituvassa maailmassa – nettisivujen käännökset Konjunktuurilta

Viime vuosina suomalaisten yritysten asema kansainvälisessä kaupankäynnissä on ollut vahvempi kuin koskaan, eikä loppua kasvulle näy! Esimerkiksi vuonna 2021 Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tilastojen mukaan noin 68,8 miljardia euroa. Palvelujen viennin arvo oli samaisena vuonna puolestaan noin 27,8 miljardia euroa. Kauppaa tehtiin EU-maiden lisäksi esimerkiksi Aasiaan, Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2022.)

Pysyäkseen monikansallisen asiakaskunnan saavutettavissa kieliosaamisen merkitys korostuu. Nettisivut ovat yritykselle tärkeä väylä asiakkaiden kanssa viestimiseen, miksi onkin erityisen tärkeää, että sivustolta löytyvä tieto on luettavissa myös sivuston vieraskielisille vierailijoille. Kun sivustolla on tekstisisältöä usean välilehden ja jopa tuhansien sanojen verran, voi materiaalin kääntäminen vieraalle kielelle ymmärrettävästi ja kieliopillisesti oikein olla aikamoinen haaste. Erilaiset käännössovellukset ovat näppäriä apuvälineitä, mutta eivät useimmiten tarjoa luotettavia käännöksiä pitkistä tekstikokonaisuuksista. Harvalla yrityksellä on myöskään resursseja ja ammattiosaamista kääntää nettisivut vieraalle kielelle itse, vaikka monesti omatoimisesti kääntämällä projektin kustannusten ajatellaan jäävän pienemmiksi. Nettisivujen käännöstyössä kannattaakin kääntyä suosiolla ammattilaisen puoleen.

Huippukäännöksen tunnusmerkit

Onnistunut käännös on kieliasultaan moitteetonta ja helppolukuista. Se välittää lähtötekstin asiasisällön lukijalle säilyttäen samalla alkuperäisen tekstin vivahteet ja sävyn. Erityisesti verkkosivuja kääntäessä onkin tärkeää, että kääntäjä tuntee asiakasyrityksen toimialalle ominaisen sanaston perusteellisesti. Myös nettisivujen funktio ja kohderyhmä tulee ottaa hyvin huomioon – ovatko sivut paitsi informatiiviset, myös myyvät? Yhteistyö asiakkaan ja kääntäjän välillä on erityisen tärkeää, jotta lopullinen käännös on paitsi termistön osalta oikein, myös kieliasultaan sujuva ja kohdekulttuuriin sopiva.

Nettisivujen kääntämisen avainsanat: käyttäjäystävällisyys, asiakaslähtöisyys, laatu, hakukoneoptimointi, lokalisointi ja muotoilu.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Verkkosivujen käännöstyö alkaa huolellisella taustatyöllä. Sivuston lähtökieliset versiot kannattaa viimeistellä huolellisesti ennen käännöstyön aloitusta. On ikävää, jos käännöksen valmistumisen jälkeen huomataan, ettei tekstin sisältö palvelekaan toivottua tarkoitusta. Onkin syytä miettiä, olisiko tarpeen solmia kääntäjän kanssa pidempiaikainen sopimus, jotta sivujen käännökset pysyvät ajan tasalla lähtökielisen version päivitysten kanssa – sulavasti ja kustannustehokkaasti.

Suosituin kieli nettisivujen käännöksille on englanti. Kannattaa kuitenkin puntaroida, onko tarpeen huomioida sivuston vierailijat sellaisistakin maista, joissa englannin kielen osaaminen ei ole itsestäänselvyys. Kun sivusto puhuttelee lukijaa hänen omalla kielellään, herättää se luottamusta ja houkuttelee tutustumaan enemmän yrityksen tarjoamiin palveluihin. Jos sivusto kuitenkin päädytään kääntämään englanniksi, on vielä huomioitava, mitä englannin kielen varianttia käytetään – yleisimpinä britti- ja amerikanenglanti. On myös tärkeää miettiä, ovatko markkinoitavat palvelut oleellisia ulkomaalaiselle vierailijalle, vai riittääkö potentiaaliselle asiakkaalle tiivistetty kieliversio sivuston sisällöstä. Nettisivukäännöksen kohdekieliä valitessa kannattaa myös harkita, onko käännökset tarpeen lokalisoida.

Lokalisointi

Käännettäessä tekstit voidaan sovittaa lukijan kulttuuriin ja kohdekieleen, eli lokalisoida. Lokalisointiin liittyy muun muassa kuvien, symbolien ja värien mukauttaminen siten, että lukija tulkitsee ne toivotulla tavalla. Myös päivämäärät, ajat, mittayksiköt, valuutat ja muut vastaavat seikat kannattaa usein muuttaa paikallisten käytäntöjen mukaisiksi.

Esimerkki: Jos suomalaista tuotetta tai palvelua myydään ulkomaisilla markkinoilla, on käännöstyössä harkittava mm. sitä, käännetäänkö tuotteiden nimet vieraalle kielelle kotouttaen, vai säilytetäänkö niiden lähtökieliset nimet sellaisinaan. Monesti suomalaisten tuotteiden nimistössä hyödynnetään esimerkiksi luontoon viittaavia sanoja, mikä tuo suomalaisille kuluttajille vahvoja mielleyhtymiä, mutta ei niinkään ulkomaisille käyttäjille. Sama pätee myös toiseen suuntaan – ulkomaisille lukijoille neutraalit sanat ja termit voivat muistuttaa suomen kielellä täysin eri tarkoituksen omaavia sanoja, mikä voi aiheuttaa Suomen markkinoilla huvitusta tai pahennusta.

Kevennä taakkaasi – Konjunktuuri palvelee aineiston keräilystä valmiiseen käännökseen

Meille Konjunktuurilla nettisivujen kääntäminen on tuttu prosessi. Olemme kääntäneet useita nettisivuja mm. kaupungeille ja kunnille, mainostoimistoille ja laajasti eri alojen yrityksille – kielelle kuin kielelle. Hyödynnämme alan teknologiaa, mutta käännösten takana on aina koneen sijasta ihminen. Kokenut koordinaattoritiimimme etsii teksteillesi aina osaavan kääntäjän. Tarvittaessa voimme kerätä käännettävän aineiston nettisivuilta puolestasi, jolloin sivusto tulee myös käytyä läpi ulkopuolisen silmin. Pidemmissä asiakkuuksissa koko sivuston materiaali on tallennettu käännösmuistiohjelmaan, jolloin sivustolle tehtävien päivitysten käännökset onnistuvat vaivatta.

Voisimmeko olla avuksi nettisivujen kääntämisessä?

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto 2022. Tietoa Suomen taloudesta – Ulkomaankauppa.

Päivitetty 16.3.2022. Viitattu 22.2.2023.

https://ek.fi/tutkittua-tietoa/tietoa-suomen-taloudesta/ulkomaankauppa/

Lue lisää käännöspalveluistamme.