Sponsorointi on parhaimmillaan synergiapeliä, jossa lopputulos on enemmän kuin osiensa summa

Konjunktuurin sponsorointikohteet Joroisten lukion Eihvel, Varkauden kaverikoirat Tassukamut sekä Puurtilan Kisapojat ry

Helmikuussa, 30-vuotisjuhlavuotemme alussa avasimme sosiaaliseen mediaan sekä paikalliseen lehteen näkyvän haun, jossa etsimme useampaa yhteistyökumppania vuodelle 2019. Emme halunneet asettaneet haulle tiukkoja valintaperusteita, mutta pidimme tärkeänä, että hakijat jakavat Konjunktuurin kanssa saman arvomaailman. Lisäksi tavoitteenamme oli löytää sellaisia kohteita, joiden tukeminen mahdollistaa sujuvan vastavuoroisen yhteistoiminnan. Halusimme päästä touhuamaan ja näkymään yhdessä sponsorointikohteidemme kanssa.

Hakemusprosessi yllätti meidät positiivisesti. Hakemuksia tuli paljon ja hakijoita oli laidasta laitaan eri aloilta. Sponsorointikohteen etsinnän saama huomio toi jo itsessään paljon iloa, mutta ennen kaikkea hakemuksiin tutustuminen oli antoisa kokemus. Huomasimme, kuinka hienoa toimintaa alueeltamme löytyy, ja miten paljon ajatusta hakemuksiin oli laitettu! Suuri kiitos niistä!

Lukuisista hakemuksista valikoitui lopulta kolme toimijaa, joiden tärkeää ja arvokasta työtä lähdimme tukemaan. Joroisten lukion Eihvel, Varkauden kaverikoirat Tassukamut sekä Puurtilan Kisapojat ry vastasivat monelta osin siihen, mitä haimme. Jokaisen edellä mainitun ydintekemisessä on paljon yhtäläisyyksiä Konjunktuurin arvojen kanssa. Lisäksi koimme hyvänä ratkaisuna valita toiminnaltaan toisistaan eroavia yhteistyökumppaneita, koska onhan Konjunktuurin omakin toimiala hyvin laaja ja värikäs. Toisin sanoen, meistä on moneksi.

Konjunktuurissa kielitaidolla on suuri merkitys ja erityisesti käännös- sekä tulkkausosastomme tekee töitä eri kielten parissa päivittäin. Olemme kielitaidon puolestapuhujia ja korostamme kielten merkitystä erityisesti nuorten työllistymiseen vaikuttavana tekijänä. Haluamme kantaa edes pienen kortemme kielten opiskelun kekoon ja lähdimme tukemaan Joroisten lukion Eihveliä. Lukiossa toimivassa osuuskunnassa kielitaito ja kansainvälisyys on nostettu tärkeäksi osaksi yrittäjyyskasvatusta ja toivomme tukemme innostavan heitä entisestään.

Konjunktuurin arvojen kanssa yhteen mätsäsi myös Tassukamujen toiminnan keskeiset tekijät. Ihmisten aito kohtaaminen sekä koirien ja heidän ohjaajiensa pyyteetön läsnäolo sitä tarvitseville on mittaamattoman tärkeää. Myös me Konjunktuurissa pidämme kaiken toiminnan jalustana ajatusta siitä, että olemme ihmisiä ihmisille ja helposti asiakkaidemme tavoitettavissa – ihan naamatusten.  

Kolmas tukikohteemme löytyi urheilun puolelta. Varkauden uuttera lasten- ja nuorten liikuttaja, Puurtilan Kisapojat ry esitti sponsorointituen kohteet sekä toimintansa tärkeimmät kulmakivet niin, ettei jäänyt epäselväksi kuinka tärkeitä nuoret pesäpalloilijoiden alut PKP:lle ovat. Suureksi osaksi talkoohengessä tehtävä työ lasten- ja nuorten liikunnan eteen sai Konjunktuurin lähtemään yhteistyöhön paikallisen junioritoiminnan hyväksi. Yhteistyön solmimisen myötä konjunktuurilaisilla oli ilo päästä kokemaan Suomen kansallispelin huumaa maila- ja räpylätuntuman kautta PKP:n järjestämässä pesisillassa.

Kulunut vuosi on laajentanut käsitystä toimivasta ja vastavuoroisesta sponsorointitoiminnasta. Käytäntö on osoittanut, että yhdessä sponsorointikohteiden kanssa voi saada aikaan paljon hyvää pienillä asioilla. Molempien osapuolten panostus onkin hyvin tärkeää toimivan yhteistyön ylläpitämiseksi. Kaikkein parhaimmassa tapauksessa sponsorointiyhteistyö voi hyödyttää myös kolmatta, ulkopuolista tahoa, kuten esimerkiksi osapuolten asiakkaita tai somekieltä käyttäen; seuraajia. Konjunktuurin vireillä olevat sponsorointiyhteistyöt ovat tarjonneet jo tähän mennessä aivan uudenlaisia kokemuksia, lisätietoutta alueestamme, ihania kohtaamisia sekä ne ovat toimineet mukavana lisäbuustina markkinointiviestinnässä. Sponsorointiprosessi yhteistyökumppaneiden hausta käytännön tekemiseen on ollut ehdottomasti kaiken työn ja taloudellisen panostuksen arvoista!